Ohlášky 2. velikonoční neděle, 24.4.2022

 24.4.    neděle               2. neděle velikonoční
25.4.     pondělí              svátek sv. Marka, evangelisty
29.4.     pátek                  svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve
1.5.     neděle               3. neděle velikonoční

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 6.040,- Kč. Sbírka bude odeslána jako příspěvek na františkánskou provincii.
  • Ve čtvrtek 28.4. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve farní kavárně U Kostelní myši.
  • Připravuje se obnova činnosti České křesťanské akademie v Liberci. Kdo byste měl zájem se zapojit, zahajovací schůze se uskuteční 28. 4. od 19 hodin na Arciděkanství. Další informace jsou na plakátku, nebo se obraťte na J. Březinu.
  • Farní buňka organizuje další Kontemplativní víkend na Kristiánově od 29.4. do 1.5. Je ještě několik volných míst: Další informace u Lucie Novákové.