Ohlášky 3. neděle velikonoční, 1.5.2022

1.5.  neděle  3. neděle velikonoční
2.5.  pondělí  památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3.5.  úterý  svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
8.5.  neděle  4. neděle velikonoční
 • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
 • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.180,- Kč.
 • Ve středu 4.5. večer bude další setkání Farní rady naší farnosti, pokud byste měl někdo nějaký podnět k projednání, obraťte se na kteréhokoliv z členů FR.
 • Ve čtvrtek 5.5. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve farní kavárně U Kostelní myši. Na neděli 22. května pak Kavárna připravuje Bleší trh a olympiádu – více informací na plakátku.
 • V sobotu 7.5. v 8:30 bude mše svatá v kapli Panny Marie U Obrázku.
 • Koncert „Duchem, ne mečem“15.5. vás zveme v 17 hodin na benefiční koncert duchovní hudby, výtěžek bude ukrajinským matkám s dětmi. Další informace na plakátku.
 • Zítřkem (2.5.) začíná Týden modliteb za duchovní povolání. Naši biskupové nás vybízí, abychom v modlitbě intenzivněji pamatovali na tento úmysl – za nová kněžská a řeholní povolání.