Ohlášky o slavnosti posvěcení našeho kostela, 18.9.2022

18.9.     neděle               slavnost Posvěcení našeho kostela – Posvícení
20.9.     úterý                 svátek Posvěcení katedrály sv. Štěpána
21.9.     středa               svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23.9.     pátek                 památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
25.9.     neděle               26. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.470,- Kč
  • Ve čtvrtek 22.9. bude po ranní mši sv. pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně U kostelní myši
  • V pátek 23.9. bude v 11 hodin v našem kostele rozloučení s paní Stanislavou Hauserovou, která minulý týden zemřela.
  • V pátek 23.9. bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin.
  • Příští neděli, 25. září, bude na faře po mši sv. představení loutkového divadla Pohádkový automat spolku Motyčkovic klika.
  • Už předem vás zveme na velký podzimní úklid kostela a fary, který proběhne na konci měsíce – v pátek 30.9. a sobotu 1.10.
  • Na nástěnce vzadu v kostele je plakátek Charity Liberec s prosbou o pomoc, pozvání na modlitbu za přírodu Doba stvoření 2022 na 28. září v 16 hodin a také pozvání na koncert Cesty ke zbožnosti, který se uskuteční 7.10. v Oblastní galerii (Lázně).
  • Příští týden budou od středy do neděle Františkánské misie v Děčíně, zúčastní se jich od nás Bernard, Bonaventura a Jeroným, zastupovat nás bude br. Dominik. Prosíme o modlitbu na podporu této akce!
  • Na lavicích i vzadu na stolečku jsou pohlednice našeho kostela s modlitbou, kterou se během mše pomodlíme, je to takový malý dárek pro vás. A po mši sv. jste zváni na oslavu narozenin našeho kostela na faru!