Ohlášky 32. neděle v mezidobí, 6.11.2022

6.11.     neděle            32. neděle v mezidobí
8.11.     úterý               památka Bl. Jana Dunse Scota, kněze
9.11.     středa             svátek Posvěcení lateránské baziliky
10.11.    čtvrtek            památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11.11.     pátek              památka sv. Martina, biskupa
12.11.     sobota            památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13.11.    neděle   33. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.590,- Kč.
  • Ve čtvrtek 10.11. nebude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně, místo toho pojedou na pouť.
  • V pátek 11.11. bude po večerní mši svaté kostel otevřen k tiché eucharistické adoraci do 22 hodin.
  • Vzadu na stolečku jsou archy, na které je možné se přihlásit k účasti na duchovní obnově a také k výrobě adventních věnců, ta se bude konat v sobotu 19. 11. od 16 hodin. Další informace na plakátcích. Zapište se co nejdříve, protože je jen omezený počet míst.
  • V neděli 20.11., o slavnosti Krista Krále, poděkujeme všem, kdo v naší farnosti pomáhají a slouží.
  • Tento týden bude br. Jeroným na exerciciích – pokud byste potřebovali nějakou duchovní službu, obraťte se na bratry Bernarda a Dominika.