Ohlášky 33. neděle v mezidobí, 13.11.2022

13.11.     neděle                  33. neděle v mezidobí
14.11.     pondělí           památka sv. Mikuláše Taveliče a druhů, mučedníků jeruzalémských
17.11.    čtvrtek             svátek sv. Alžběty Uherské, patronky III. řádu
20.11.    neděle              Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech kromě čtvrtka, kdy bude o svátku sv. Alžběty mše sv. v 9 hodin.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 7.422,- Kč.
  • Ve středu 16.11. zveme na další Večer chval do modlitebny Církve bratrské, začátek bude od 19 hodin.
  • Ve čtvrtek 17.11. bude (i když je státní svátek) po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně.
  • V pátek 18.11. odpadá výuka náboženství (většina škol má volno).
  • V pátek 18.11. bude po večerní mši svaté kostel otevřen k tiché eucharistické adoraci do 22 hodin.
  • Vzadu na stolečku jsou archy, na které je možné se stále ještě přihlásit k účasti na duchovní obnově a také k výrobě adventních věnců, ta se bude konat v sobotu 19. 11. od 16 hodin. Další informace na plakátcích. Na obnovu už zbývá jen pár posledních míst.
  • Zapisovat se můžete už i na Mikuláše, také pokud byste někdo mohl pomoci s přípravou besídky, dejte vědět sestře Bonaventuře.
  • Příští nedělí, o slavnosti Krista Krále, poděkujeme všem, kdo v naší farnosti pomáhají a slouží a požehnáme jim.