Picture 081

Ohlášky na slavnost Krista, Krále, 20.11.2022

20.11.      neděle            Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
21.11.     pondělí            památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11.     úterý                památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24.11.     čtvrtek             památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků
26.11.     sobota              památka sv. Leonarda z Porta Mauritia, kněze
27.11.    neděle               1. neděle adventní

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.070,- Kč. Sbírka byla odeslána na podporu církevních sdělovacích prostředků.
  • Ve čtvrtek 24.11. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně U kostelní myši.
  • V pátek 25.11. bude po večerní mši svaté kostel otevřen k tiché eucharistické adoraci do 22 hodin.
  • Vzadu na stolečku se můžete zapisovat na Mikulášskou besídku, také pokud byste někdo mohl pomoci s přípravou, dejte vědět sestře Boni.
  • Tuto nedělí, o slavnosti Krista Krále, poděkujeme všem, kdo v naší farnosti pomáhají a slouží a požehnáme jim.
  • Příští víkend se uskuteční duchovní obnova, kterou povede P. Satoria. Přednášky a setkání na faře jsou jen pro přihlášené, ale na mše sv., které bude také sloužit, přijít samozřejmě můžete a jste srdečně zváni!
  • Také bude příležitost ke zpovědi v kostele v sobotu 26.11. od 16 do 18 hodin. Před začátkem mše sv. o 1. neděli adventní budou požehnány adventní věnce.