Ohlášky 3. neděle velikonoční, 23.4.2023

23. 4.        neděle           3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
24. 4.        pondělí        památka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
25. 4.        úterý            svátek sv. Marka, evangelisty
30. 4.      neděle            4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku bohoslužeb.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 7.130,-.
  • Minulý týden se setkala Farní rada, info z jednání je na nástěnce.
  • Ve čtvrtek 27. 4. bude po ranní mši pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně U kostelní myši.
  • V pátek 28. 4., po skončení večerní mše, bude kostel otevřen k tiché modlitběa adoraci do 22 hod.
  • sobotu 29. 4. (poslední sobota v měsíci) bude v kostele příležitost ke svátosti smíření v čase 16 – 18 hod. Při večerní mši sv. pak vzpomeneme na zemřelé, kteří měli v našem kostele pohřeb.
  • Na tento víkend byl naplánován jarní úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili a pomohli, abychom se v našich prostorách mohli hezky cítit!
  • V sobotu se nám vrátí restaurovaný obraz sv. Antonína z původního oltáře. Tuto neděli 23. 4. po farní mši nám o něm něco řekne paní restaurátorka a také bychom se mohli pobavit o jeho umístění.
  • Pokud byste chtěli, abychom se při mši (zvláště nedělní) pomodlili za některého vašeho příbuzného nebo známého, který třeba slaví nějaké jubileum, nebo potřebuje modlitbu společenství, obraťte se na některého z kněží, nebo na sestru Bonaventuru.