Ohlášky, 6. neděle velikonoční, 14.5.2023

14. 5.       neděle            6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
15. 5.       pondělí        památka sv. Markéty z Cortony, kajícnice
16. 5.       úterý            svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
17. 5.       středa          památka sv. Paschala Baylóna, řeholníka
18. 5.       čtvrtek         slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
20. 5.       sobota          svátek sv. Bernardina ze Sieny, kněze
21. 5.      neděle            7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku bohoslužeb.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.360,- Kč
  • Ve středu 17. 5. bude v Liberci Mons. Jan Graubner. V 17 hodin bude společná modlitba na místě internace kardinála Berana a následně v 18 hod. bude slavnostní mše sv. v kostele sv. Antonína Velikého.
  • Od 19 hodin vás pak také ve středu zveme ke společné modlitbě chval do modlitebny Církve bratrské v Puchmajerově ulici.
  • Ve čtvrtek 18. 5. zve Farní kavárna na malou pouť do Prahy k Panně Marii Sněžné. Kostelem provede bratr Bonaventura a také by mělo být setkaní s bratrem Benediktem Holotou. Doprava bude linkovým autobusem v 8:00, návrat do Liberce v 15:00. Pokud byste se chtěl někdo zúčastnit, ozvěte se Lucii Novákové.
  • V pátek 19. 5., po skončení večerní mše, bude kostel otevřen k tiché modlitběa adoraci do 22 hod.
  • sobotu 20. 5. vás zveme na vernisáž výstavy „Kde bydlí Bůh – dotknout se Boží blízkosti“ – fotografií bratra Bernarda. Začátek bude v 17 hodin před kostelem.