Ohlášky 7. neděli velikonoční, 21.5.2023

21. 5.       neděle         7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
24. 5.       středa          svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi
26. 5.       pátek            památka sv. Filipa Neriho, kněze
28. 5.      neděle            Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku bohoslužeb KROMĚ SOBOTY, kdy nebude večerní mše svatá u nás v kostele, ale budeme slavit vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého U Obrázku od 21 hodin.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.970,- Kč, tato sbírka bude odeslána na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Ve čtvrtek 25. 5. bude po ranní mši sv. setkání seniorů ve farní kavárně.
  • V pátek 26. 5., po skončení večerní mše, bude kostel otevřen k tiché modlitbě a adoraci do 22 hod.
  • neděli 28. 5. vás srdečně zveme na Dětský den, který se bude konat od 10:30 u kostela Panny Marie U Obrázku, další informace na plakátku.