Ohlášky slavnost Seslání Ducha svatého, 28.5.2023

28. 5.       neděle         Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
29. 5.       pondělí        památka Panny Marie, Matky církve
30. 5.       úterý            svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze
31. 5.       středa          svátek Navštívení Panny Marie
1. 6.       čtvrtek          svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
3. 6.       sobota          památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4. 6.      neděle            Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku bohoslužeb.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.293,- Kč.
  • Tuto neděli (28. 5.) vás srdečně zveme na Dětský den, který se bude konat od 10:30 u kaple Panny Marie U Obrázku, oběd bude zajištěn. Další informace jsou na plakátku.
  • Ve čtvrtek 1. 6. bude po ranní mši sv. setkání seniorů ve farní kavárně. Večer jsme zváni na Noc kostelů do kaple U Obrázku, program je na plakátcích.
  • V pátek 2. 6., bude od večerní mše svaté kostel otevřen na Noc kostelů u nás, program je na plakátcích. Ty jsou i vzadu v kostele, můžete si je vzít a rozdat či vyvěsit ve vašem okolí.
  • Muže zveme (hodně předem) na výrobu dřeva pro klášter Betlémských mnišek Marienheide v Německu. Bude to v termínu 16. – 19. 11. 2023, a kromě pomoci sestrám to bude i příležitost pro prohloubení vztahů v naší farnosti. Zájemci i s případnými dotazy ať se obrátí na br. Jeronýma.