Ohlášky 22. neděle v mezidobí, 3.9.2023

  3. 9.      neděle              22. neděle v mezidobí

 8. 9.       pátek              svátek Narození Panny Marie

10. 9.      neděle              23. neděle v mezidobí

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku bohoslužeb.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 2.800,- Kč. Vzadu na stolečku je možné zakoupit stolní kalendáře na r. 2024.
  • Ve středu 6. 9. se k jednání sejde naše Farní rada.
  • V pátek 8. 9. bude po skončení večerní mše kostel otevřen k tiché modlitbě a adoraci do 22 hod.
  • Dnes, po nedělní mši, bude na faře setkání s rodiči k výuce náboženství. Při tomto setkání se také budete moci seznámit s našimi novými katechetkami. Do náboženství se nám přihlásilo 60 dětí v 6 skupinkách, výuka začne od října.
  • Již předem vás zveme na Farní posvícení, které letos oslavíme v neděli 17.9. Při mši poděkujeme za náš kostel a poprosíme za usmíření zranění z minulosti a následovat pak bude farní setkání na faře a farní zahradě.
  • Školské sestry sv. Františka vás srdečně zvou na Večer díkůvzdání. Proběhne ve středu 20. září od 18 hodin před rochlickým kostelem, kde zazní chválové písně a bude zajištěno drobné občerstvení. Kostel sv. Jana Křtitele bude po celý večer otevřen k osobní či přímluvné modlitbě.
  • Na začátku října budeme ve farnosti mít ostatky bl. Carla Acutise. Nabídneme vám i možnost se na tuto událost společně připravit.