Požehnání školákům 23/24

V neděli 3. září požehnal otec Jeroným školákům do jejich nového školního roku. Při mši svaté proběhla také katecheze pro děti a po mši setkání s rodiči ohledně výuky náboženství. Přejeme všem dětem požehnaný nový školní rok a všem učitelům moudrost Ducha Svatého! Za fotky děkujeme Ondrovi.