Ohlášky 23.týdne v mezidobí, 10.9.2023

10. 9.      neděle              23. neděle v mezidobí
13. 9.       středa            památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
14. 9.       čtvrtek            svátek Povýšení svatého kříže
15. 9.       pátek              památka Panny Marie Bolestné
16. 9.       sobota           památka sv. Ludmily, mučednice
 17. 9.      neděle              Slavnost posvěcení našeho kostela

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku bohoslužeb.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.200,- Kč. Vzadu na stolečku je možné si zakoupit stolní kalendáře na r. 2024.
  • Ve středu 6. 9. se sešla k jednání naše Farní rada, informace z jednání jsou na nástěnce v kostele.
  • V úterý 12. 9. od 18 hodin vás zveme k sekání farní zahrady – pouze pokud máte vlastní sekačku, kterou si můžete vzít s sebou (obě farní budou využité). Předem děkujeme za pomoc.
  • Ve čtvrtek 14. 9. bude od 18 hodin ve  Vědecké knihovně diskuse mezi Markem O. Váchou a libereckým rabínem. Více na plakátku.
  • V pátek 15. 9. budepo skončení večerní mše kostel otevřen k tiché modlitbě a adoraci do 22 hod.
  • V sobotu 16. 9. večer budeme vařit posvícenský guláš. Kdo byste se chtěli přidat k přípravě, ozvěte se Pavlovi Maršálkovi.
  • Příští neděli – 17. 9., vás zveme na Farní posvícení. Při mši poděkujeme za náš kostel a poprosíme za usmíření zranění z minulosti a následovat pak bude farní setkání na faře a farní zahradě.
  • Školské sestry sv. Františka nás srdečně zvou na Večer díkůvzdání. Proběhne ve středu 20. září od 18 hodin před rochlickým kostelem, kde zazní chválové písně a bude zajištěno drobné občerstvení. Kostel sv. Jana Křtitele bude po celý večer otevřen k osobní či přímluvné modlitbě.
  • Na začátku října budeme ve farnosti mít ostatky bl. Carla Acutise. Zakoupit si můžete knihu o jeho životě, komiks pro děti i novénu.